Да забиеш ‘гадже’ в движение

Не трябвало да се тича подир влак и след жена, казваше баща ми. А подир кола и след бабун дали трябва се тича? Вижте  :)