Antelope Canyon – едно от най-удивителните творения на природата

Разположен  в земите на племената Навахо, този каньон е един от най-фотографираните каньони на планетата. Каньонът се е образувал от течащата през скалите вода в продължение на хиляди години и е доста дълбок и не толкова широк . Поради оскъдната светлина, която прониква през ‘тавана’ на каньона скалите се обагрят в  червени, лилави и златни цветове и вие имате усещането като че ли Бог говори от небето.