Кибритена фотография

Уникална композиция между огън, запалени и изгорели клечки кибрит