Рисуване в 3D

Riusuke Fukahori „хваща“ златните си рибки във фини слоеве прозрачна смола, рисувайки пласт след пласт с акрилна боя до получаването на свръхреалистични триизмерни обекти.