Най-големият каменен Буда в света

В Лешан – в сърцето на Китай, се намира най-големият каменен Буда в света. Централният елемент е 1200-годишна статуя на Буда във формата на Мейтрея – бъдещия прероден Буда. Три реки се събират в краката му и според легендата този гигантски Буда е бил издигнат да защитава лодките, често сполетявани от беда в речните бързеи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст:slusham.com