Дървото на живота

Дървото на Живота е една от мистериите на света. То оцелява повече от четири века в средата на безводната пустош в безлюдната бахрейнска пустиня  и е напълно необяснимо от къде черпи водни запаси за съществуването си. За неговото странно дълговековно оцеляване има много легенди.

Много вярващи казват, че това е истинското дърво от Райската градина, посадено от самия Бог в центъра на Едем, което давало плод 12 пъти в годината и дарявало вечен живот. От там идва и името му –„Дървото на живота“. (http://planettours.wordpress.com)