Най-доброто лекарство е оптимизма

Най-доброто лекарство е оптимизма.
Най-мощната сила на света е вярата.
Най-добрата защита е усмивката.