В Москва е построена жилищна сграда под формата на яйцето „Фаберже“